משה

Q3 - חוגרה חומה

שחף

חגורה לבנה

הדר
שקד וייץ

נידאן - דאן 2

יונתן

שודאן - דאן 1

רונית

שודאן - דאן 1

עדי

Q6 - חגורה חומה

עומר

Q2 - חגורה חומה

 ערן אביר

שודאן - דאן 1