בחינות דרגה

בחינה ל +Q7 - חגורה צהובה כתומה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (מתחת לחגורה)

אגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

אודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החוגרה)

טאצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל

מאווישיגרי – התקפת רגל

קרבות

היפון קומיטה :

שלוש התקפות אואיצ'קי – התקפת יד

קאטות

קאטה חובה – יאן שודאן

בחינה ל Q8 - חגורה צהובה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (מתחת לחגורה)

אגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

אודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החוגרה)

טאצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל

מאווישיגרי – התקפת רגל

קרבות

היפון קומיטה :

שלוש התקפות אואיצ'קי – התקפת יד

קאטות

קאטה חובה – יאן שודאן

בחינה ל +Q8 - חגורה לבנה צהובה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (מתחת לחגורה)

אגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

אודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החוגרה)

טאצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (מעל החגורה)

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל

מאווישיגרי – התקפת רגל

קרבות

היפון קומיטה :

שלוש התקפות אואיצ'קי – התקפת יד

קאטות

קאטה חובה – יאן שודאן

בחינה ל Q6 - חגורה ירוקה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל

מאווישי-גרי – התקפת רגל צד

קרבות

קרבות ידיים

היפון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – התקפת יד

קאטות

קאטה חובה – אחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל +Q6 - חגורה כתום ירוק

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת ידכל הגבהים

גיאקוצ'וקי – התקפת יד כל הגבהים

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל

מאווישי-גרי – התקפת רגל צד

קרבות

קרבות ידיים

 היפון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי התקפת יד

קאטות

קאטה חובה – אחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל Q7 - חגורה כתומה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד כל הגבהים

גיאקוצ'וקי – התקפת יד כל הגבהים

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל

מאווישי-גרי – התקפת רגל צד

קרבות

קרבות ידיים

 היפון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי התקפת יד

קאטות

קאטה חובה – אחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל Q4 - חגורה כחולה חומה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל גובה צ'ודאן (חזה)

מאווישי-גרי – התקפת רגל גובה צ'ודאן (חזה)

קרבות

קרבות ידיים

שלוש התקפות אואיצ'קי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

קאטות

קאטה חובה – אחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל Q5 - חגורה כחולה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל גובה צ'ודאן (חזה)

מאווישי-גרי – התקפת רגל גובה צ'ודאן (חזה)

קרבות

קרבות ידיים

שלוש התקפות אואיצ'קי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

קאטות

קאטה חובה – אחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל +Q5 - חגורה ירוקה כחולה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי – התקפת רגל גובה צ'ודאן (חזה)

מאווישי-גרי – התקפת רגל גובה צ'ודאן (חזה)

קרבות

קרבות ידיים

שלוש התקפות אואיצ'קי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

קאטות

קאטה חובה – אחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל Q1 - חגורה חומה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי

מאווישי-גרי

ניקאזוקי-גרי

יוקוגרי קקומי

קאגה

קרבות

קרבות ידיים

היפון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – כל הגבהים

סמבון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – כל הגבהים

טנומו

קאטות

קאטה חובה – באסיי

ואחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל Q2 - חגורה חומה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי

מאווישי-גרי

ניקאזוקי-גרי

יוקוגרי קקומי

קאגה

קרבות

קרבות ידיים

היפון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – כל הגבהים

סמבון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – כל הגבהים

טנומו

קאטות

קאטה חובה – באסיי

ואחת מקטאות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל Q3 - חגורה חומה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי

מאווישי-גרי

ניקאזוקי-גרי

יוקוגרי קקומי

קאגה

קרבות

קרבות ידיים

היפון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – כל הגבהים

סמבון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – כל הגבהים

טנומו

קאטות

קאטה חובה – אחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל דאן 3 (סאנדאן) - חגורה שחורה

בחינה ל דאן 2 (נידאן) - חגורה שחורה

קיהון

הגנות

גדאן בראי גיאקוצ'וקי  – חסימה גובה גדאן (רגל) – התקפה גובה צ'ודאן (חזה)

הודואוקה גיאקוצ'וקי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה) – התקפה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה גיאקוצ'וקי – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר) – התקפה גובה צ'ודאן (חזה)

טצ'ואי גיאקוצ'וקי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה) – התקפה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה איקיטה נוקיטה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה) – התקפה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה) גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

אואיצ'וקי התקפת יד גובה ג'ודאן (סנטר) גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי מיטא

מיגארי מאווישי-גרי

קרבות

ג'ו היפון קומיטה

קומיטה

קאטות

קאטה חובה – קאנקו

וקאטה אישית

בחינה ל דאן 1 (שודאן) - חגורה שחורה

קיהון

הגנות

גדאן בראי – חסימה גובה גדאן (רגל)

הודואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

הגיאוקה – חסימה גובה ג'ודאן (סנטר)

טצ'ואי – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

שוטואוקה – חסימה גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – ידיים

אואיצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

גיאקוצ'וקי – התקפת יד גובה צ'ודאן (חזה)

התקפות – רגליים

מיגארי

מאווישי-גרי

ניקאזוקי-גרי

יוקוגרי קקומי

קאגה

קרבות

קרבות ידיים

היפון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – כל הגבהים

סמבון קומיטה : שלוש התקפות אואיצ'קי – כל הגבהים

טנומו

קאטות

קאטה חובה – באסיי

ואחת מקאטות היאן

יאן שודאן

יאן נידאן

יאן סאנדאן

יאן יודאן

יאן גודאן

בחינה ל דאן 5 (גודאן) - חגורה שחורה

בחינה ל דאן 4 (יודאן) - חגורה שחורה